Reklamný prúžok

MYSLÍME NÁRODNE

NA RODNÉ KORENE

NEZABÚDAME

*

SLOBODA SLOVA

SA MUSÍ OCHRAŇOVAŤ

*

PRAVDU NIEJE VŽDY

POČUŤ A VIDIEŤ

TREBA JU AJ HĽADAŤ

Prosím o porozumenie, nie som členom žiadnej politickej strany.

Web stránka má len informačný charakter.

Az oldal csak tájékoztató jellegű.

The site is of an informational nature only.


Môžte obhajovať vojny a ich armády ako len chcete, ale ten kto buduje koncentračné, vyhladzovacie tábory, zabíja obyvateľstvo, umiestňuje politických oponentov do žalára alebo ich fyzicky odstraňuje, je pre mňa zločinec a vrah danej doby !

Nato niet žiadneho ospravedlnenia ani revízie !


Stratená Slovanská zem


Máme online 7 hostí 

Vyskúšaj inú soc. sieť, ja som tam už 6 rokov.

Prejdite na vkontakt, serte na facebook, začnite napríklad u mňa tu

Boli časy keď táto web stránka mala iné zameranie,

prišiel covid spoločenské podujatia išli do prdele.

Teraz cez web vyjadrujem svoju občiansku nespokojnosť s konaním vlády !!!

Prepáčte ale riskovať smrť a zdravotné problémy pre nejakú vakcínu, ďakujem neprosím.


Spoznaj svet aj z iných médií ako sú mainstream TV a Rozhlas.

Jednostranné informácie z tých médií sa dobre počúvajú,

netreba pri nich rozmýšľať, povedia ti čo si máš myslieť,

presne tak ako to robia ovce.


GENERÁLNY ŠTRAJK DOLE S VLÁDOU
NA ČELE S NIE MOJOU PREZIDENTKOU !!!
DEMISIA !!!32 ročná Hra na demokraciu a slobodu práve SKONČILA...!

Máme tu APARTHEID


TESTOVAŤ SA KAŽDÉ 2 DNI !!!

VÝBORNE FAŠISTI

Položme si pri korona-pasoch otázku,
či očkovanie funguje?
Ak áno - pasy sú zbytočné.
Ak nie - pasy sú zbytočné.

SVINE FAŠISTICKÉ GESTAPÁCKE !!!

DELIA LUDI NA OČKOVANÝCH A NEOČKOVANÝCH A CHCÚ ODPORCOV OČKOVANIA FAŠISTICKÝMI SPÔSOBMI DONÚTIŤ VŠETKÝCH PRIJAŤ VAKCÍNU !!!
DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE A KVÔLI TÍM SVINIAM SOM NEMOHOL DO PRÁCE, OBCHODU A BY SOM SI MOHOL KÚPIŤ ŽRÁDLO KEĎ SOM DOBROVOĽNE SA NEDAL TESTOVAŤ, SVINE FAŠISTICKÉ LIBERÁLNE !!!

Andrej Danko ... vypočujte... riadne dával

KURWA DOKEDY A KDE TO SME ?!

Keď nemám covid načo sú mi tie sračky, vyhlášky,

to už zdraví človek sa považuje dopredu za chorého ?!

Ešte som nekradol a už som zlodej ?!

KURWA DOKEDY A KDE TO SME ?!

SKLÁDKOVÁ ZUZA A VLÁDA BY SI MALA VYPOČUŤ OTCA ÚSTAVY MEČIARA

Sme dopadli, slovenské fašistické praktiky kde EU má slobodu pohybu ako základ únie !

Zatarasiť a obmedziť hranice covid terorom teraz v lete, keď je minimum prípadov.

Zas sme vzorom pre celú úniu ako sa to nesmie robiť !


Rada Európy ZAKAZUJE POVINNÉ OČKOVANIE - Richard Takáč (TA3)


Keby obyčajní ľudia sa zobudili, svet by sa stal krajší.

Ovce chodia na pašu, ale odkedy majú TV, bača už ich nemusí strážiť,

čumia do TV bedni a tam im povedia čo a ako !!!!

 


Od 1.7.2021 za nadávky, hanobenie, obťažovanie, kariérnu ujmu politikov až na 3 roky basa.

Pomali ako za komunistov, pindáš na systém,

smer Jáchymovské bane aby ti dosvietila životná esencia.

Zahlasovali zato skoro všetky politické strany, liberalizmus naberá ten správny smer ?!

Čoho sa boja, čo má prísť čo oni vedia a poniektorí konšpírátori len tušia.


LIBERALIZMUS SÚČASNOSTI SMERUJE ZÁROVEŇ KU KOMUNIZMU A FAŠIZMU.

Už to prichádza zas po 89 v novom šate !


Parlamente sa objavil návrh na

OBMEDZOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV !!!

01.07.2021

Ľuboš Blaha

01-07-2021
Tak predsa!
1. Matovič dnes v parlamente arogantne ohlásil, že nútená 14-dňová karanténa pre nezaočkovaných bude platiť od 9.júla. To je deň, kedy na Slovensku začne apartheid.
2. Nepošlú to ani do parlamentu, odklepli si to na vláde. Oni si trápnym vládnym nariadením schválili najbrutálnejšiu diskrimináciu od druhej svetovej vojny.
3. A teraz ešte rokujú o tom, aby nezaočkovaným ľuďom zabránili chodiť do reštaurácií. To už by bol taký istý apartheid, ako kedysi v Južnej Afrike.
4. Do reštaurácie smú len nadľudia, ktorí majú očkovací preukaz. Podľudia, ako my, čo sa experimentovať s vakcínami nechať nechceme, do reštaurácie nesmieme. Ako sa Hitlera.
5. Opakujem, takéto fašistické opatrenia nemajú žiaden zmysel z hľadiska Covidu. Očkovanie nijako nepomáha pri šírení pandémie. Čiže ide len o zlomyselné trestanie nezaočkovaných ľudí.
6. Bežná štvorčlenná rodina môže rovno zrušiť dovolenku v Chorvátsku. Nikto im nedá dva týždne dovolenky navyše.
7. A keby chceli doma po návrate na Slovensko stráviť iba 5 dní, zaplatia 300 eur za testy. Proste - ekonomický teror.
8. Ani na Slovensku takejto rodine nebude lepšie. Ak budú chcieť ísť kamkoľvek za zábavou, tak zakaždým zaplatia 300 eur navyše. Na testy.
9. Kto by niekam chodil, keď sa mu každá káva predraží o stovky eur?
10. A zabije to aj slovenský cestovný ruch. Zo zahraničia sem nikto nepríde, už teraz odkláňajú českých turistov do Poľska.
11. Kto by išiel na dovolenku s tým, že bude prvé dni trčať v karanténe? Zošaleli?
12. Nielenže v zime zrazili cestovný ruch na kolená, oni sa ďalej vyžívajú v tom, aby ubližovali. Len preto, že ľudia chcú byť slobodní.
13. Toto je ten slávny Čaputovej "úsmev". Keď si pichneš Pfizer, tak ťa pustíme za hranice aj do reštaurácie. Dobby bude slobodný!
14. Ale keď nie, urobíme všetko preto, aby ťa úsmev prešiel. Zničíme ťa, rozdrvíme, urobíme ti zo života peklo.
15. Zajtra budeme zásadne reagovať. V Juhoafrickej republike kedysi proti apartheidu povstal Nelson Mandela. A nakoniec vyhral.
16. My sa musíme brániť právnymi cestami - na našej strane je ústava aj medzinárodné dohovory, vrátane rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
17. Sme principiálne proti povinnému očkovaniu a celý tento teror voči ľuďom je len variant povinného očkovania. Gigantický podvod na ľuďoch.
18. Budeme bojovať. Všetkými silami. Za ľudí, za slobodu. Proti Mato-fašistom. Zajtra povieme, čo ďalej.

Očkovací apartheid.


Ten zákon o očkovaní ani nebol predložený.

Boris Kollár potrebuje percentá. Tak ho nedal.

Ale keby bol prešiel tak tu máme...

 

Desať bodov norimberského kódexu


Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.