SLOVANIA

Niečo sa možno zamlčuje....

Slovanom sa rodíš,

tak ako sa rodia iní vo svojich národoch,

niet inej cesty.

Je to len malá ukážka toho čo sa dá nájsť, väčšinu som vypočul všetky časti relácii na slobodnom vysielači, sú to desiatky možno už stovky hodín informácií...

Veľmi zaujímavé informácie o Slovanstve, cirkev a geopolitika.